Läkemedelsverket om Salva ”VUM”

OBS! Nya regler gäller!
Oklart vilka än så länge då det aldrig är någon som svarar i telefon när jag ringer. Så just nu säljer jag, tyvärr!, inga salvor.

”Traditionella växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och vissa utvärtes läkemedel

TVBL, NLM och VUM omfattas inte av lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. I lagen (2009:366) om handel med läkemedel är TVBL, NLM och VUM undantagna från kravet i 2 kap. 1 § på att det krävs tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek för att få sälja dessa läkemedel till konsument.
Det brukar heta att de här produkterna får försäljas ”fritt” vilket är en lite otydlig formulering. Samtidigt som produkterna är läkemedel, och således omfattas av läkemedelslagen (2015:315), ställs inga specifika krav på detaljhandel med dessa produktkategorier.

Enligt 10 kap. 1 § läkemedelslagen ska den som säljer eller på annat sätt yrkesmässigt hanterar läkemedel vidta åtgärder och iaktta sådan försiktighet som behövs för att hindra att läkemedlen skadar människor, egendom eller miljö samt se till att läkemedlens kvalitet inte försämras. Trots att de uttryckliga bestämmelserna om till exempel exponering i butik och åldersgräns, som finns för receptfria läkemedel som säljs utanför apotek, alltså inte gäller för TVBL, NLM och VUM, måste kvalitet och säkerhet ändå upprätthållas i hanteringen av produkterna på försäljningsstället och i kontakt med köparen.”
Ovanstående är kopierat från deras hemsida.

Bara Lite har från dag ett enbart köpt in oljor från seriösa handlare.
Det kommer alltid med en tydlig beskrivning i hur produkten skall och INTE skall användas.
Uppmanar alla att först testa produkterna (finns i 5 ml test samt 15 ml för den som vill prova vidare) för att säkerställa att den fungerar för dig, inte orsakar allergiska besvär, och framhåller att allas hy är olika. Allt fungerar inte på alla!
Jag berättar om MINA erfarenheter av vård och skillnaden med att använda ekologiska oljor.
Om andra väljer att dela med sig av sina erfarenheter är det deras berättelser.
Oljor har använts i tusentals år för att mjukgöra och/eller läka hud. Vilka som passar bäst för just din hy återstår att upptäcka.
Hoppas att du ska komma en bit på väg (eller nå ända fram) genom att testa dig fram.
För mitt enda mål med detta är att fler ska få må Bara Lite bättre. 🙂

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *